دکتر محمد صادقی

متخصص گوش، حلق و بینی

جراح زیبایی بینی و صورت

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد صادقی

دکتر محمد صادقی فارغ التحصیل پزشکی عمومی و همچنین تخصصی گوش، حلق و بینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، جراح پلاستیک بینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با تجربه‌ی بیش از 9000 عمل جراحی زیبایی و درمانی موفق، یکی از چهره های برجسته و صاحب نام در زمینه جراحی زیبایی بینی در شهر تهران می باشند.

ایشان مدرس دوره تخصصی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن و دوره های تکمیلی جراحی پلاستیک بینی و صورت در دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو کمیته‌های علمی و اجرایی کنگره های سراسری پلاستیک بینی و صورت، عضو کمیته علمی و اجرایی کنگره‌های بین المللی گوش، حلق و بینی بوده، و بیش از 50 مقاله بین‌المللی تالیف نموده اند.

دکتر محمد صادقی از سال 1388 به مدت بیش از هشت سال ریاست بخش گوش، حلق و بینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) را به عهده داشتند.

ایشان بیش از 25 سال در زمینه گوش، حلق و بینی فعالیت مستمرداشته اند.

ایشان در سال 1394 به مرتبه ی استادی دانشگاه علوم پزشکی تهران نائل شدند.

گرایش اصلی ایشان در محیط آکادمیک و مراکز خصوصی، جراحی پلاستیک بینی می باشد.

برای تماس با ایشان اینجا کلیک کنید.

دکتر محمد صادقی